Casais » Nouwen – PaesenVisitas: Contador de Visitas 
"NOUWEN PAESEN" X "NOUWEN PAESEN" 

CASAL Nº 17

Pedigree Proforma 

Pai: 5200036/01 BEL - "NOUWEN PAESEN"Mãe: 5200060/01 BEL - "NOUWEN PAESEN"

"NOUWEN PAESEN"
Raça: NOUWEN PAESEN
Filho do Pombo-Ás Maratona '96

 

"NOUWEN PAESEN"
Raça: NOUWEN PAESEN
Neto do 1º Nac. e 3º Inter. Barcelona